สภาอดีตผู้ว่าการภาค


รหัส

ชื่อ-สกุล อผภ.พิชัย รัตตกุล / PRIP.Bhichai Rattakul

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค และประธานโรตารีสากลปี 2002-2003

ปีบริหาร 1963-1964

สโมสรโรตารี


รหัส 238976

ชื่อ-สกุล อผภ. ประพันธ์ หุตะสิงห์ / PDG. Praphan Hutasingh

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1987-1988

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ / Bangkok South


รหัส 238991

ชื่อ-สกุล อผภ. ชาญชัย วิศิษฏ์กุล / PDG. Xanxai Visitkul

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1988-1989

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ / Bangkok South


รหัส 238824

ชื่อ-สกุล อผภ. สายหยุด เกิดผล / PDG. Saiyud Kerdphol

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1991-1992

สโมสรโรตารี กรุงเทพ / Bangkok


รหัส 936986

ชื่อ-สกุล อผภ. นรเศรษฐ ปัทมานันท์ / PDG. Noraseth Pathmanand

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1992-1993

สโมสรโรตารี บางรัก / Bang Rak


รหัส 240258

ชื่อ-สกุล อผภ. วันชัย เอกบัณฑิต / PDG. Wanchai Ekbundit

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1993-1994

สโมสรโรตารี พระโขนง / Prakanong


รหัส 238807

ชื่อ-สกุล อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์ / PDG. Krit Indhewat

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1994-1995

สโมสรโรตารี บางกะปิ / Bangkapi


รหัส 1058216

ชื่อ-สกุล อผภ. สมภพ สุขสิงห์ / PDG. Somphop Sooksing

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1996-1997

สโมสรโรตารี คันนายาว / Khannayao


รหัส 239403

ชื่อ-สกุล อผภ. วุฒิชัย หวั่งหลี / PDG. Vuttichai Wanglee

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 1999-2000

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 936756

ชื่อ-สกุล อผภ. เชาวน์ นาราฤทธิ์ / PDG. Chow Nararidh

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2000-2001

สโมสรโรตารี บางรัก / Bang Rak


รหัส 876661

ชื่อ-สกุล อผภ.ดร. เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ / PDG.Dr. Kriangpet Thongborisoot

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2001-2002

สโมสรโรตารี ยานนาวา / Yannawa


รหัส 239351

ชื่อ-สกุล อผภ. พิชัย รัตตกุล / PDG. Bhichai Rattakul

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค <p><span class="bold" style="font-size: medium;">ประธานโรตารีสากล ปี 2545-46</span></p>

ปีบริหาร 2002-2003

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 821793

ชื่อ-สกุล อผภ. สมศักด์ ดุรงค์พันธุ์ / PDG. Somsak Durongbhand

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2002-2003

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 1748662

ชื่อ-สกุล อผภ. ร.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ / PDG. Dr.Saowalak Rattanavich

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2003-2004

สโมสรโรตารี บางรัก / Bang Rak


รหัส 1410568

ชื่อ-สกุล อผภ. ธีรศักดิ์ สัปปพันธ์ / PDG. Therasak Suppapan

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2004-2005

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 1608825

ชื่อ-สกุล อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ / PDG. Yongvudhi Jongkittipong

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2005-2006

สโมสรโรตารี กรุงเทพรัชดาภิเษก / Bangkok-Ratchadapisek


รหัส 2070075

ชื่อ-สกุล อผภ. เกษมชัย นิธิวรรณกุล / PDG. Kasemchai Nitiwanakun

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2006-2007

สโมสรโรตารี สีลม / Silom


รหัส 2222489

ชื่อ-สกุล อผภ.ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด / PDG.Dr. Apa Ataboonwongse Tonsode

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2007-2008

สโมสรโรตารี สาทร / Sathorn


รหัส 2064451

ชื่อ-สกุล อผภ.ดร. ไกร ตั้งสง่า / PDG.Dr. Krai Tungsanga

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2008-2009

สโมสรโรตารี เจริญนคร / Charoen Nakorn


รหัส 1410351

ชื่อ-สกุล อผภ.ดร. ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ / PDG.Dr. Chairat Prasertlum

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2009-2010

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 5181340

ชื่อ-สกุล อผภ. สุชาดา อิทธิจารุกุล / PDG. Suchada Ithijarukul

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2010-2011

สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี / Bangkok Vibhavadi


รหัส 1349863

ชื่อ-สกุล อผภ. สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / PDG. Supong Chayutsahakij

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2011-2012

สโมสรโรตารี สีลม / Silom


รหัส 2416417

ชื่อ-สกุล อผภ. อเล็กซ์ พี มาฟโร / PDG. Alex P. Mavro

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2012-2013

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ / Bangkok South


รหัส 1410434

ชื่อ-สกุล อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย / PDG. Prawit Rojkajonnapalai

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2013-2014

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 1108514

ชื่อ-สกุล อผภ. สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ / PDG. Surachat Chuenchoksan

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2014-2015

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 821656

ชื่อ-สกุล อผภ. ไชยไว พูนลาภมงคล / PDG. Chaivai Poonlapmongkol

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2015-2016

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 5272300

ชื่อ-สกุล อผภ. เจสัน ลิม / PDG. Jason Lim

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2016-2017

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางนา / Bangkok Bangna


รหัส 5208316

ชื่อ-สกุล ผวภ. มารศี สกุลหลิว / DG. Marase Skunliew

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2017-2018

สโมสรโรตารี พระศรีสุริโยทัย อยุธยา / Prasrisuriyothai Ayutthaya


รหัส 8055961

ชื่อ-สกุล อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร / PDG. NAKARIN RATANAKITSUNTHORN

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2018-2019

สโมสรโรตารี พระโขนง / Prakanong


รหัส 6143459

ชื่อ-สกุล อผภ. ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี / PDG. Thanongsak พงษ์ศรี

ตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2020-2021

สโมสรโรตารี บึงกุ่ม / Buengkum