คณะกรรมการ 2019-2020


รหัส 1748662

ชื่อ-สกุล อผภ. ร.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ / PDG. Dr.Saowalak Rattanavich

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2561-63

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางรัก / Bang Rak


รหัส 1108514

ชื่อ-สกุล อผภ. สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ / PDG. Surachat Chuenchoksan

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เสนอชื่อผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 821656

ชื่อ-สกุล อผภ. ไชยไว พูนลาภมงคล / PDG. Chaivai Poonlapmongkol

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เสนอชื่อผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 5272300

ชื่อ-สกุล อผภ. เจสัน ลิม / PDG. Jason Lim

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เสนอชื่อผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางนา / Bangkok Bangna


รหัส 5208316

ชื่อ-สกุล ผวภ. มารศี สกุลหลิว / DG. Marase Skunliew

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เสนอชื่อผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระศรีสุริโยทัย อยุธยา / Prasrisuriyothai Ayutthaya


รหัส 8055961

ชื่อ-สกุล อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร / PDG. NAKARIN RATANAKITSUNTHORN

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เสนอชื่อผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระโขนง / Prakanong


รหัส 8241088

ชื่อ-สกุล ผชภ. พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ / AG. Pongsak Canthasaksiri

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เลขานุการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปกเกล้าธนบุรี / Phra Pokklao Dhonburi


รหัส 1410434

ชื่อ-สกุล อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย / PDG. Prawit Rojkajonnapalai

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบกองทุนภาค 2561-2562

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 5546110

ชื่อ-สกุล อน. ยุพดี คีรี / PP. Yuphadee Keeree

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

การเงินภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สระปทุม / Srapathum


รหัส 240286

ชื่อ-สกุล ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว / AG. Preecha Klinkaeo

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ทำเนียบภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนคร / Phra Nakhon, Bangkok


รหัส 6123889

ชื่อ-สกุล อน. สุวิมล พีรพัฒน์ดิษฐฐ์ / PP. Suvimol Phirapatdist

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

สารผู้ว่าการภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพตะวันออก / Bangkok East


รหัส 2384795

ชื่อ-สกุล อน. ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา / PP. Thanongsak Wiboonma

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

เพลงประจำปี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สาทร / Sathorn


รหัส 6859688

ชื่อ-สกุล อน. พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ / PP. Porntip Yuprasert

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ปฏิคมภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ / Bangkok Pattanakarn


รหัส 6143490

ชื่อ-สกุล อน. จงกลดี พงษ์ศรี / PP. Jongkoldee Pongsri

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

คู่ครอง และครอบครัวโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บึงกุ่ม / Buengkum


รหัส 8267350

ชื่อ-สกุล อชภ. ไพโรจน์ หวังเพ็ชรงาม / PAG. Pairoj Wangphetngam

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

My Rotary

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลพบุรี / Lopburi


รหัส 8638094

ชื่อ-สกุล นยก. ทรงวุฒิ ภาคพิธเจริญ / CP. Songwut Phakphitcharoen

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางปะอิน / Bang Pa-In


รหัส 1410434

ชื่อ-สกุล อผภ. ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย / PDG. Prawit Rojkajonnapalai

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

กองทุนธารน้ำใจโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 1349863

ชื่อ-สกุล อผภ. สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / PDG. Supong Chayutsahakij

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ทุนการศึกษา ครอบครัว นยล.ยงชัย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สีลม / Silom


รหัส 821793

ชื่อ-สกุล อผภ. สมศักด์ ดุรงค์พันธุ์ / PDG. Somsak Durongbhand

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

รางวัลภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 2416417

ชื่อ-สกุล อผภ. อเล็กซ์ พี มาฟโร / PDG. Alex P. Mavro

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

RI Code & Policies

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพใต้ / Bangkok South


รหัส 3449066

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ / AG. Natthee Aungsuwannameth

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ฟุตบอลโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 5181340

ชื่อ-สกุล อผภ. สุชาดา อิทธิจารุกุล / PDG. Suchada Ithijarukul

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ฝึกอบรมภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี / Bangkok Vibhavadi


รหัส 5956341

ชื่อ-สกุล ผชภ. ดวงตา อัธยาตมวิทยา / AG. Duangta Attayadmavittaya

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

Day of Love

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สีลม / Silom


รหัส 5516358

ชื่อ-สกุล ผชภ. วัลย์ลดา พงษ์เภตรารัตน์ / AG. Vallada Phongsphetrarat

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

การอบรมสัมมนา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค คณะกรรมการภาค
และเตรียมความพร้อมนายกรับเลือก

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครนนทบุรี / Nakhon Nonthaburi


รหัส 1608825

ชื่อ-สกุล อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ / PDG. Yongvudhi Jongkittipong

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

การอบรมสัมมนานายกรับเลือก รวม 4 ภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพรัชดาภิเษก / Bangkok-Ratchadapisek


รหัส 239403

ชื่อ-สกุล อผภ. วุฒิชัย หวั่งหลี / PDG. Vuttichai Wanglee

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

การอบรมคณะกรรมการสโมสร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 8638094

ชื่อ-สกุล นยก. ทรงวุฒิ ภาคพิธเจริญ / CP. Songwut Phakphitcharoen

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรร่วม

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางปะอิน / Bang Pa-In


รหัส 9712047

ชื่อ-สกุล อน. วรพล รมยวรพล / PP. Voraphon Romayavorapon

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายกพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 1

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตากสินธนบุรี / Taksin Dhonburi


รหัส 1991095

ชื่อ-สกุล ผชภ. จันทนี ไทยเจริญ / AG. Juntanee Thaicharoen

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายกพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 2

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนารายณ์ลพบุรี / Pranarai Lopburi


รหัส 5815100

ชื่อ-สกุล นยก. สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข / CP. Sumalee Unphongcharoensuk

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายกพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 3

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เมืองเพชรบูรณ์ / Mueang Phetchabun


รหัส 8241088

ชื่อ-สกุล ผชภ. พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ / AG. Pongsak Canthasaksiri

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

นายกพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 4

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปกเกล้าธนบุรี / Phra Pokklao Dhonburi


รหัส 9244559

ชื่อ-สกุล ผชภ. ธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท์ / AG. Tawatchai Chatvittayanon

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

รอบรมสัมมนาผู้นำาภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพนวมินทร์ / Bangkok Nawamin


รหัส 6599097

ชื่อ-สกุล ผชภ. สุธีรา ธีระสานต์ / AG. Suteera Thirasan

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

จัดงานประชุมใหญ่ประจำาปี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บึงกุ่ม / Buengkum


รหัส 5678726

ชื่อ-สกุล อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ / PP. Yod Sangswangwatana

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

จัดงานประกาศเกียรติคุณและสดุดี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ / Bangkok Suwanabhum


รหัส 9712705

ชื่อ-สกุล อน. จิรพล ชูชาติ / PP. Jirapol Choochat

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ศิษย์เก่าโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปากเกร็ด นนทบุรี / Pak Kret, Nonthaburi


รหัส 1608825

ชื่อ-สกุล อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ / PDG. Yongvudhi Jongkittipong

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

พัฒนาสมาชิกภาพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพรัชดาภิเษก / Bangkok-Ratchadapisek


รหัส 240286

ชื่อ-สกุล ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว / AG. Preecha Klinkaeo

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

พัฒนาสโมสรใหม่ในภาค

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนคร / Phra Nakhon, Bangkok


รหัส 2386454

ชื่อ-สกุล อน. ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ / PP. Prasart Kiatpaibulkit

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

โครงการบริการ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 8698148

ชื่อ-สกุล ผชภ. ภาณุ ยศเมธา / AG. Phanu Yoshmetha

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริการอาชีพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพไซเบอร์ / Bangkok Cyber


รหัส 6925241

ชื่อ-สกุล อน. ลิขิต ลิ้มรสรวย / PP. Likit Limrojruay

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริการชุมชน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ยานนาวา / Yannawa


รหัส 6727460

ชื่อ-สกุล อน. เจ จอง / PP. Jay Chung

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริการระหว่างประเทศ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนคร / Phra Nakhon, Bangkok


รหัส 2293045

ชื่อ-สกุล ผชภ. ภัทร์ศรี สุวิมล / AG. Patsri Suwimol

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริการสโมสร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สาทร / Sathorn


รหัส 2311624

ชื่อ-สกุล อน. ศิริชัย สิมะสกุล / PP. Sirichai Simaskul

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

ภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางรัก / Bang Rak


รหัส 5272300

ชื่อ-สกุล อผภ. เจสัน ลิม / PDG. Jason Lim

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

มูลนิธิโรตารี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางนา / Bangkok Bangna


รหัส 1410351

ชื่อ-สกุล อผภ.ดร. ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ / PDG.Dr. Chairat Prasertlum

ตำแหน่ง คณะกรรมการ

บริการเยาวชน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok