ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 2019-2020


รหัส 5175825

ชื่อ-สกุล ผชภ. สันติ จาเตอร์ยี / AG. Santi Chatterjee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 1 
ดูแลสโมสร : กรุงเทพใต้/บางกอกดัช

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพ / Bangkok


รหัส 8458086

ชื่อ-สกุล ผชภ. โจ เฮช.พี.โกช / AG. Joe H.P. Goh

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 2 
ดูแลสโมสร : กรุงเทพ/กรุงเทพไซเบอร์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางกะปิ / Bangkapi


รหัส 7016090

ชื่อ-สกุล ผชภ. มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม / AG. Maleeratna Plumchitchom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 3 
ดูแลสโมสร : บางกะปิ/กรุงเทพพระราม 3

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพ / Bangkok


รหัส 9375386

ชื่อ-สกุล ผชภ. พล.ต.ยศวริศ ศิริบาล / AG. Maj.Gen.YOSAWARIS SIRIBAL

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 4 
ดูแลสโมสร : กรุงเทพเบญจสิริ/กรุงเทพเพลินจิต

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระโขนง / Prakanong


รหัส 5390991

ชื่อ-สกุล อน. รุ่งนภา ตั้งสง่า / PP. Rungnapa Tungsanga

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 5
ดูแลสโมสร : ลุมพินี/วัฒนาในพระอุปถัมภ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เจริญนคร / Charoen Nakorn


รหัส 5515782

ชื่อ-สกุล อน. สมเกียรติ บัณฑรเศรษฐ์ / PP. Somkiat Banthonsade

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 6 
ดูแลสโมสร : พระนคร/ดุสิต

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลุมพินี / Lumpinee


รหัส 2322706

ชื่อ-สกุล อน. รุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล / PP. Rujira Posrivisuthikul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 7 
ดูแลสโมสร : สาทร/พญาไท

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพเบญจสิริ / Bangkok Benjasiri


รหัส 5320105

ชื่อ-สกุล ผวภ. มิตซูทากะ อิดะ / DG. Mitsutaka Iida

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 8
ดูแลสโมสร : ราชเทวี/กรุงเทพสุริวงศ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพสุริวงศ์ / Bangkok Suriwong


รหัส 6091361

ชื่อ-สกุล ผชภ. วรมน ใบหยก / AG. Worramon Baiyoke

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 9
ดูแลสโมสร : ปทุมวัน/สัมพันธวงศ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพกล้วยน้ำไท / Bangkok Kluaynamthai


รหัส 5206270

ชื่อ-สกุล ผชภ. ชัยรัตน์ อนุรักติพันธู์ / AG. Chairat Anurugtipun

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 10
ดูแลสโมสร : พระโขนง/สุขุมวิท

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพเพลินจิต / Bangkok Ploenchit


รหัส 3449066

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ / AG. Natthee Aungsuwannameth

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 11
ดูแลสโมสร : บางรัก/กรุงเทพบางลำาพูในพระอุปถัมภ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 6139558

ชื่อ-สกุล ผชภ. วรเดช ปัญจรงคะ / AG. Voradej Panjarongkha

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 12 
ดูแลสโมสร : สระปทุม/กรุงเทพคลองเตย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สุขุมวิท / Sukhumvit


รหัส 5374271

ชื่อ-สกุล อน. ปรพล อธิรักษ์ศีล / PP. Porapol Athiraksil

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 13
ดูแลสโมสร : เจริญนคร/สยาม

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ตากสินธนบุรี / Taksin Dhonburi


รหัส 8599234

ชื่อ-สกุล ผชภ. สุนิสา จิตเพียรธรรม / AG. Sunisa Chitpientram

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 14
ดูแลสโมสร : บางคอแหลม/ทองหล่อ-เอกมัย

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพพระราม 3 / Bangkok Rama III


รหัส 5678718

ชื่อ-สกุล อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ / PP. Trong Sangswangwatana

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 15
ดูแลสโมสร : ยานนาวา/กรุงเทพกล้วยน้ำาไท

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ / Bangkok Suwanabhum


รหัส 3478926

ชื่อ-สกุล อน.ดร. รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี / PP.Dr. Dr.Apinya Luernshavee

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 16
ดูแลสโมสร : บางเขน/ดอนเมือง

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สาทร / Sathorn


รหัส 5544385

ชื่อ-สกุล อน. โกมล / PP. Komol

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 17 
ดูแลสโมสร : เกษมราษฎร์คลองเตย/ธนบุรีตะวันตก

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางคอแหลม / Bangkorlaem


รหัส 1236827

ชื่อ-สกุล นยล. อภิวัชร์ ทวีทรัพย์ / PE. Apiwat Taveesap

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 18
ดูแลสโมสร : สีลม/สวนจิตรลดา

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปทุมวัน / Patumwan


รหัส 6138866

ชื่อ-สกุล อน. ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ / PP. Srifa Siriudomseth

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 19 
ดูแลสโมสร : ธนบุรี/เยาวราช

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพรัชดาภิเษก / Bangkok-Ratchadapisek


รหัส 9149510

ชื่อ-สกุล อน. วัลภา ชื่นโชคสันต์ / PP. Wallapa Chuenchoksan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 20
ดูแลสโมสร : กรุงเทพสยามมินทร์/สยามเอราวัณ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพนวมินทร์ / Bangkok Nawamin


รหัส 3420327

ชื่อ-สกุล อน. จารุวรรณ เล็กสรีสกุล / PP. Jaruwan Leksrisakul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 21
ดูแลสโมสร : พระปกเกล้าธนบุรี/ราษฎร์บูรณะ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สัมพันธวงศ์ / Samphanthawong


รหัส 7015977

ชื่อ-สกุล อน. สมบัติ / PP. Sombat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 22
ดูแลสโมสร : หนองแขมบางแคธนบุรี 50

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางคอแหลม / Bangkorlaem


รหัส 8838234

ชื่อ-สกุล อน. อรวรรณ พรสกุลไพศาล / PP. Orawan Pornsakulpaisal

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 23
ดูแลสโมสร : พระปิ่นเกล้าธนบุรี/ทวีวัฒนา

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระปกเกล้าธนบุรี / Phra Pokklao Dhonburi


รหัส 5253102

ชื่อ-สกุล อน. วราวัฒน์ ดารานุวัฒน์ / PP. Warawat Daranuwat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 24 
ดูแลสโมสร : กรุงเทพวิภาวดี/พระราม 9

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi


รหัส 5380287

ชื่อ-สกุล อน. อรัญ ศรีสลวย / PP. Aran Srisaluay

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 25
ดูแลสโมสร : กรุงเทพรัชดาภิเษก/วังทองหลาง

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพ 70 / Bangkok 70


รหัส 8924784

ชื่อ-สกุล อน. นาฏฤดี ศรีเกตุสุข / PP. Nadruedee Srikatesuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 26
ดูแลสโมสร : กรุงเทพพัฒนาการ/คันนายาว

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพตะวันออก / Bangkok East


รหัส 6860407

ชื่อ-สกุล ผชภ. ชุลีกร สุธีรางกูล / AG. Chuleegorn Suteerangkul

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 27 
ดูแลสโมสร : กรุงเทพ นวมินทร์/จตุจักร

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บึงกุ่ม / Buengkum


รหัส 5815552

ชื่อ-สกุล ผชภ. Huang-Huang Kao / AG. Huang-Huang Kao

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 28
ดูแลสโมสร : กรุงเทพบางนา/กรุงเทพไชน่าทาวน์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางนา / Bangkok Bangna


รหัส 6110408

ชื่อ-สกุล ผชภ. กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ / AG. Kitthanate Vasukiatcharoen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 29 
ดูแลสโมสร : สวนหลวง/กรุงเทพสุวรรณภูมิ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สระปทุม / Srapathum


รหัส 9578087

ชื่อ-สกุล นย. สุมาลัย กองแก้ว / P. Sumalai Kongkaew

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 30
ดูแลสโมสร : บึงกุ่ม/กรุงเทพตะวันออก

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลาดพร้าว / Lat Phrao


รหัส 8026759

ชื่อ-สกุล อน. สุวัฒน์ชัย ผ่องบรรเจิด / PP. Suwatchai Phongbunjert

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 31
ดูแลสโมสร : ลาดพร้าว/กรุงเทพรัตนโกสินทร์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพคลองเตย / Bangkok Klongtoey


รหัส 6042587

ชื่อ-สกุล นยก. อวยพร บุญทะโก / CP. Auyporn Boontako

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 32
ดูแลสโมสร : กรุงเทพ 70

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพนวมินทร์ / Bangkok Nawamin


รหัส 9278671

ชื่อ-สกุล อน. วรรยดา บุตรานนท์ / PP. Wanyada Budhtranon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 33
ดูแลสโมสร : ตากสินธนบุรี/กรุงเทพบางขุนเทียน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ / Bangkok Banglamphu


รหัส 8972769

ชื่อ-สกุล นยก. ประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ / CP. Pardit Onrak

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 34 
ดูแลสโมสร : นครนนทบุรี/รังสิต

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางกรวย / Bang Kruai


รหัส 5459706

ชื่อ-สกุล ผชภ. สมศักดิ์ พงศ์พิโรดม / AG. Somsak Pongpirodom

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 36 
ดูแลสโมสร : ปากเกร็ด นนทบุรี/บางกรวย นนทบุรี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี / Bangkok Vibhavadi


รหัส 9712705

ชื่อ-สกุล อน. จิรพล ชูชาติ / PP. Jirapol Choochat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 37
ดูแลสโมสร : ปทุมธานี/ราชพฤกษ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ปากเกร็ด นนทบุรี / Pak Kret, Nonthaburi


รหัส 1410427

ชื่อ-สกุล ผชภ. พัณณ์แสง ชูมัง / AG. Phansaeng Choomung

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 38 
ดูแลสโมสร : หนองแค/นครนายก

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สวนหลวง / Suan Luang, Bangkok


รหัส 8038544

ชื่อ-สกุล อน. ชนิสรา ผลเจริญ / PP. Chanisara Pholjaroen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 39
ดูแลสโมสร : พระพุทธบาท

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สระบุรี / Saraburi


รหัส 6479005

ชื่อ-สกุล ผชภ. สงวน จรัสบุญไพศาล / AG. Saguan Jarusboonpaisan

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 40
ดูแลสโมสร : สระบุรี/สระบุรีมิตรภาพ

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี หนองแค / Nongkae


รหัส 6352040

ชื่อ-สกุล ผชภ. ปราณี กระทุ่มเขตต์ / AG. Pranee Krathumkhate

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 41 
ดูแลสโมสร : พระศรีสุริโยทัย อยุธยา/บางปะอิน

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ท่าเรือ / Tharua


รหัส 2031244

ชื่อ-สกุล อน. รุ้งขจี นิตย์ธีรานนท์ / PP. Rungkhachee Nitteranon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 42
ดูแลสโมสร : ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี อ่างทอง / Angthong


รหัส 8841700

ชื่อ-สกุล อน. วิทยา สีหบุตร / PP. Wittaya Seehabutr

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 43
ดูแลสโมสร : สิงห์บุรี/บ้านไร่

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สิงห์บุรีวีรชน / Singburi Veerachon


รหัส 6391988

ชื่อ-สกุล อน. พิพัฒน์ วสุภัทร / PP. Pipat Wasupat

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 44
ดูแลสโมสร : สิงห์บุรีวีรชน/อ่างทอง

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สิงห์บุรี / Singburi


รหัส 5200224

ชื่อ-สกุล นยก. ชนพร พวงโต / CP. Chanaporn Phuangto

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 45
ดูแลสโมสร : เมืองชัยนาท/วัดสิงห์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สิงห์บุรีวีรชน / Singburi Veerachon


รหัส 6391983

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณนน มากกมลธรรม / AG. Nanon Makkamoltham

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 46
ดูแลสโมสร : สี่แคว/อุทัยธานี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี นครสวรรค์ / Nakhon Sawan


รหัส 7033932

ชื่อ-สกุล ผชภ. ณภัทร สื่อสุนทรานนต์ / AG. PP. Napat Suesuntaranon

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 47
ดูแลสโมสร : นครสวรรค์/เจ้าพระยานครสวรรค์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี สี่แคว / Siquare


รหัส 5909776

ชื่อ-สกุล อน. พัทธนันท์ วัฒนาจารุพงศ์ / PP. Phattanan Wattanajarupong

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 48
ดูแลสโมสร : หนองบัว/ชุมแสง

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี หนองบัว / Nongbua


รหัส 1991105

ชื่อ-สกุล นยก. กอแก้ว เพชรบุตร / CP. Korkaew Petchbut

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 49
ดูแลสโมสร : ลพบุรี/พระราเมศวรลพบุรี

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พระนารายณ์ลพบุรี / Pranarai Lopburi


รหัส 3446170

ชื่อ-สกุล อชภ. ศิริพจน์ พุกเจริญ / PAG. Siripoj Pookcharoen

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 50
ดูแลสโมสร : พระนารายณ์ลพบุรี/บ้านหมี่

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ลพบุรี / Lopburi


รหัส 5815100

ชื่อ-สกุล นยก. สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข / CP. Sumalee Unphongcharoensuk

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 51
ดูแลสโมสร : หล่มสัก/เมืองเพชรบูรณ์

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี เมืองเพชรบูรณ์ / Mueang Phetchabun


รหัส 9010979

ชื่อ-สกุล นย. Suon Sotheara / P. Suon Sotheara

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 52
ดูแลสโมสร : Phnom Penh/Phnom Penh Metro

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พนมเปญ เมโทร / Phnom Penh Metro


รหัส 9760831

ชื่อ-สกุล นยก. Chang Huan-Ming / CP. Chang Huan-Ming

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 53
ดูแลสโมสร : Phnom Penh Capital/Angkor

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี พนมเปญ แคปปิตอล / Phnom Penh Capital


รหัส 1118928

ชื่อ-สกุล ผชภ. ปาร์ค ซุน โฮ / AG. Park Sunho

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 54
ดูแลสโมสร : Siem Reap

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี บางกะปิ / Bangkapi


รหัส 8902874

ชื่อ-สกุล ผชภ. Dr.Than Win / AG. Dr.Than Win

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 55
ดูแลสโมสร : Yangon/Central Yangon/Greater Yangon

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ย่างกุ้ง / Yangon


รหัส 8954088

ชื่อ-สกุล นย. Pheng Sopheap / P. Pheng Sopheap

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 56
ดูแลสโมสร : Sangke Battambang/Pursat

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี โพธิสัตว์ / Pursat


รหัส 1056653

ชื่อ-สกุล ผวล. วิชัย ชีวกนิษฐ์ / DGE. Wichai Chivakanit

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

กลุ่ม 57
ดูแลสโมสร : กรุงเทพอินเตอร์/อุดมสุข

ปีบริหาร 2019-2020

สโมสรโรตารี ธนบุรี / Dhonburi