ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมติวเข้มก่อนสอบ O-Net ป.6 (View:224) วันที่ 08/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น.
      สโมสรโรตารียานนาวา นำโดย นยผ.สมใจ ลีลาวัฒน์ ประธานฝ่ายภาพลักษณ์และการสื่อสาร ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เข้าร่วมเรียนติวเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ผ่านระบบ Zoom สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตลอดเวลาในการรับชมได้ทบทวนเนื้อหาและได้ความรู้จากติวเตอร์อย่างสนุกสนาน
      ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสโมสรโรตารีพระนครตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
     ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสาธารณะ