ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมบริจาคเหรียญพอลเเฮริส (View:277) วันที่ 03/11/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
             สโมสรโรตารียานนาวา ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับ ผชภ.ดร.ธนณัฏฐ์ แจ้งสามสี หมายเลขสมาชิก 9981230 ที่ได้กรุณาบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ประจำปี 2566-2567 เพิ่มเติมจำนวน 10 เหรียญพอลแฮริส (Major Gift) รวมเป็นเงิน 10,000 USD หรือ 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ชาวโรตารีมีน้ำใจเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น โรตารีมีน้ำใจไม่มี่ที่สิ้นสุด
           ในโอกาสเดือนมหามงคล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ผชภ.ดร.ธนณัฏฐ์ แจ้งสามสี ในนามสโมสรโรตารียานนาวาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการด้วย......เทอญ

            ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
  ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสาธารณะ
           สโมสรโรตารียานนาวา
          ภาค 3350 โรตารีสากล
Club ID #21559