ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบแว่นตาและรถเข็น (View:386) วันที่ 19/10/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบเเว่นตาและรถเข็น
เรียน มวลมิตรดรแทเรียนทุกท่าน
       ด้วยชุมชนตำบลบางเล่ามีความจำเป็นและความต้องการรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการจำนวน 20 คัน และแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน จึงเห็นความสำคัญดังกล่าว 
     สโมสรโรตารียานนาวา นายกสโมสร ปี 2565-2566 และคลังเวลาโรตารี (Rotary Time Bank) จึงร่วมกันดำเนินการ
     จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งร่วมกิจกรรมส่งมอบ "แว่นตาและรถเข็น" วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารตำบลบางเล่า จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกัน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
        ด้วยไมตรีจิตเเห่งโรตารี
  ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสาธารณะ