ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีประดับเข็มสมาชิกใหม่ (View:763) วันที่ 22/07/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2566                                       
          สโมสรโรตารียานนาวา จัดกิจกรรมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2565-2566 และเคาะฆ้องแรก นย.ดร.สัมฤิทธิ์ เเซ่เจียง ได้โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ิตันโสด, อผภ.ศ.นพ.วิรุณ บุญนุช และ ผภล.ภัทร์ศรี สุวิมลประดับเข็มให้สมาชิกใหม่ ได้แก่ รทร.วันดี จงเจริญธนกิจ รทร.ดวงมณี เมืองแก้ว รทร.รัชฏากาญจน์ หลิว และ รทร.นฤทธิ์ ซึ่ง นยผ.สมใจ ลีลาวัฒน์ เป็นผู้แนะนำ ณ โรงเรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ                                                                     
       ด้วยไมตรีจิตเเห่งโรตารี                         
 ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสาธารณะ