ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ GG 2340638 (View:1783) วันที่ 08/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีธนบุรี  สโมสรไทเปนอร์ท  สโมสรสิงคโปรเวสท์  ทำพิธีส่งมอบโครงการ Global Grant 2340638  
จัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาด้วยแสงเลเซอร์ และโครงการ WCS จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอตาแบบพกพาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ มอบให้โรงพยาบาลพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   มูลค่า 2,483,700.-  โดยนาย ขจรเกียรติ  รักพาณิชมณี   ผู้ว่าการการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับ พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม   รับมอบ