ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมาชิกใหม่ (View:1734) วันที่ 06/06/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

        อดีตผู้ว่าการภาค วุฒิชัย หวั่งหลี  ประดับดุมโรตารีและป้ายชื่อสมาชิกให้โรแทเรี่ยน ภิรญา ศรีสุตา
        น้องใหม่สโมสรโรตารีธนบุรี  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566  ณ  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี