ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมเชิงปฎิบัติการ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) (View:2394) วันที่ 28/02/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายก ไพบูลย์ โกสุมขจรเกียรติ์  อดีตนายก วิไล เชนศรี  ประธานมูลนิธิโรตารีธนบุรี พร้อมกรรมการฯ  เดินทางไปร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการให้  อสม. จำนวน  200 คน 2 วัน  ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงทรา  เพื่อออกไปทำการคัดกรองวัดสายตาเบื้องต้นให้ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา  จำนวน  300 คน  ส่งตัวมาให้ทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลจุฬา  ที่จะมาออกหน่วยแพทย์ทำการรักษา ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา และส่งมอบเครื่องมือจักษุแพทย์ จำนวน 2  เครื่อง มูลค่า 2,000,000.-(สองล้านบาทถ้วน)   ที่สโมสรฯ ทำร่วมกับสโมสรพี่น้องไทเปนอร์ท และสโมสรคู่มิตร
ประเทศไตหวัน โครงการ Global Grant 2340638  กำหนดวันส่งมอบในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2566  โดยมี คุณสุนันทา ชนะวรรรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566