ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ GG 2340638 (View:2790) วันที่ 05/01/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นายก ไพบูลย์  โกสุมขจรเกียรติ์  นายกรับเลือก บุญส่ง วงศ์รัศมีธรรม เลขานุการ โรแทเรียน ไอศูรย์  ตัณฑวิรุฬห์  ปฎิคม  โรแทเรี่ยน ณคณา  นิ่มเกิดผล   เดินทางไปร่วมประชุมกับ พ.ญ. อุไร ศิลปกิจโกศล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประสานงานในการส่งมอบเครื่องตรวจวัดดวงตา โครงการ GG 2340638 และการจัดอบรม  อาสาสมัครสาธรณสุข (อสม)   จำนวน 200 คน  ออกไปทำการคัดกรองผู้ป่วยโรคตา มารับการตรวจรักษา