ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพ ประชุมปกติสโมสร พุธที่ 2-11-65 (View:3557) วันที่ 07/11/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันพุธที่ 02-11-65

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11)

 

นำโดย อน.พล.ต.ยศวริศ  ศิริบาล : ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสร

 

สโมสรโรตารีพระโขนง “ขอขอบคุณ”

ท่านผู้บรรยายพิเศษ : นาย อลงกรณ์  พลบุตร

(ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)        

ที่กรุณามาบรรยายเรื่อง :  “อนาคตประเทศไทย : ก้าวใหม่ภายใต้ความท้าทายใหม่”

 

พร้อมกันนี้ สโมสรโรตารีพระโขนง           

“ขอขอบคุณ” แขกต่างสโมสร

อน.นักคิด  ด้วยใจ จาก สโมสรโรตารีหนองแขม

อน.บุญสืบ  ยศเมธา จาก สโมสรโรตารีบางรัก

 

พร้อม “ขอขอบคุณ” แขกของสมาชิกสโมสร

คุณสมชาย  สมกุศล แขกของ อน.อรุณ ศรีจรูญ

คุณศิริทรัพย์ จบเจนภัย แขกของ อน.อรุณ ศรีจรูญ

โรตารีแอนน์ เหมือนฝัน  โกรัตนะ แขกของ อน.กฤษฎา พรรัตนพิทักษ์

 

และ“ขอขอบคุณ” สมาชิกของสโมสรโรตารีพระโขนง ทุกท่าน

 

ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้