ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเยาวชน : การอนุลักษณ์ศิลปะการป้องกันตัวค่ายพระยาตาก (View:3225) วันที่ 29/09/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีหนองแขม โดยนย.รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ พร้อมด้วยสมาชิก ส่งมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมค่ายพระยาตาก วัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เพื่อกองทุนอาหารกลางวันแก่เยาวชนที่มาใช้เวลาวันเสาร์ อาทิตย์ เรียนศิลปะการต่อสู้อาวุธไทย เพื่ออนุลักษณ์ศิลปะการป้องกันตัว