ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมาชิกใหม่ 1 ท่าน ปีบริหาร 2565 - 2566 (View:3320) วันที่ 06/07/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพ : คุณกฤษฎา  พรรัตนพิทักษ์

รับการประดับเข็มโรตารี ในพิธีรับสมาชิกใหม่ :

ครั้งที่ 1 ปีโรตารี 2565 – 2566

(โดยการแนะนำ จาก อน.อนุชา อรัญญเกษม)

ณ ที่ประชุมปกติสโมสร เมื่อวันพุธที่ 06-07-2565

และสมาชิกร่วมแสดงความยินดี