ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดอบรมหลังจากมอบเครื่องกระตุกหัวใจ โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต (Global Grant #2123129) (View:3898) วันที่ 11/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีพระโขนง ร่วมกิจกรรมกับ สโมสรโรตารีตาก

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดโรค ฯ “โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต”

พร้อมมอบ 15,000 บาท สนับสนุนจัดอบรมฯ

 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

หมายเหตุ : เป็นการจัดอบรมหลังจากมอบเครื่องกระตุกหัวใจ โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต (Global Grant #2123129)

เมื่อวันที่ 3-11-64 ที่ผ่านมา