ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเครื่องดนตรี เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยิน (View:3039) วันที่ 11/01/2022

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

สโมสรโรตารีพระโขนง ร่วมกิจกรรมกับ สโมสรโรตารีน่าน (สโมสรโรตารีคู่มิตร)  จัดซื้อเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านสันทนาการ ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยิน มูลค่า 30,000 บาท

มอบเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล  จังหวัดน่าน