ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพ รับคุณพรชัย ธาตวากร เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีพระโขนง ครั้งที่ 1/2564-65 (View:4149) วันที่ 10/11/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพ พิธีรับ คุณพรชัย  ธาตวากร (อาชีพทนายความ)

เป็นสมาชิกใหม่ของ สโมสรโรตารีพระโขนง 

ครั้งที่ 1/2564 - 2565

(โดยการแนะนำของ อน.อรุณ  ศรีจรูญ)