ข่าวประชาสัมพันธ์


การบริจาคเครื่องช่วยหายใจในโครงการGG#2120896 (View:3363) วันที่ 06/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

นย.นงลักษณ์ ศิริทรัพย์  อน.วินสตัน ดุง และเลขาสโมสร ทั้ง 3 ท่านได้เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา โรตารีสากลภาค3350  เดินทางไปรับมอบใบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลวชิระพยาบาล จากการบริจาคเครื่องช่วยหายใจในโครงการGG#2120896 ในโอกาสนี้ได้มีการTraining การใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมๆกับบุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและได้เก็บภาพมาเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย.