ข่าวประชาสัมพันธ์


19 August 2021 การบรรยายหัวข้อ Rotary New & Next Normal - New Club Model (View:3607) วันที่ 20/08/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

19 August 2021
ได้รับเกียรติจาก ผวล. อิดะ มาบรรยายในหัวข้อ Rotary new & next normal 
- New Club Model ได้ความรู้เรื่องรูปแบบใหม่ของการก่อตั้งสโมสร มีชื่อเรียก Sattlelite Club Model เป็นอีกรูปแบบของการเพิ่มสมาชิกในแนวขยายการเพิ่ม Rotary Club ในอนาคต และการ Turn Rotaract มาเป็น Rotary Club การรักษาสมาชิกให้อยู่แบบยั่งยืน เป็นอะไรที่ท้าทายเช่นกัน