ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีธนบุรีตะวันตกอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.ยุทธ ตวงทอง ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.โกมล ลาภพรหมรัตน และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::