ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมชสโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน้ำไทอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-05

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.เยาวเรศ พรหมมา ณ.ห้องประชุม โรงแรมบางกอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::