ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ว่าการภาค วิชัย ชีวกนิษฐ์ และ ประธานบริการชุมชนภาค อน.ทพญ.อัจฉรา ปานแเดง ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม2567 ได้เดินทางเยี่ยมเยียน Rotary club of Yangon และ Rotary club of Central Yangon เยี่ยมชมโครงการพัฒนาชุมชนของสโมสรต่างๆ ในประเทศพม่า วันที่ 2024-02-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::