ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีใน งานฉลองสารตราตั้ง สโมสรโรตารีกรุงธนบุรี วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอธาวัณ กรุงเทพ วันที่ 2023-10-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

การแต่งกาย : ชุดไทย หรือสูทสากลนิยม

บัตร 1,700 บาท

เอกสารเเนบ ::