ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญ ผู้นำภาค ผู้นำสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน เซ็นสัญญาคู่มิตรสโมสร และ สัญญามิตรภาพ ระหว่างภาค 3350 และ ภาค 3700 ประเทศเกาหลีใต้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 17:30 น ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ วันที่ 2023-10-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::