ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีใน งานฉลองสารตราตั้ง สโมสธโรตารีกรุงธนบุรี และพบกับ คุณรุ่ง สุริยา วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ วันที่ 2023-09-25

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::