ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาค 3350 โรตารีสากล ขอเชิญร่วม งานสดุดีจาก ผู้ว่าการภาค ปี 2564-65 2022 Governor'sSalute วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 Mambo Studio & Cafe ถนนยานนาวา ㆍ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. วันที่ 2022-05-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ค่าลงทะเบียน 500.- บาท