ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพาสาน นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าการภาค ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช และมวลมิตรโรแทเรียน ในพิธีฉลองสารตราตั้ง และสถาปนาคณะกรรมการ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องอาหารจันทร์เสวย คันทรีเพรส จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2022-05-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::