ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึกภาพส่วนหนึ่งของงานประชุมใหญ่ ภาค 3350 โรตารีสากล นำโดย ผู้ว่าการภาค ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช วันที่ 19-20 มีค.65 ในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ่ พัทยา และ ผ่านระบบซูม วันที่ 2022-03-28

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ขอบคุณผู้แทนประธานโรตารีสากล Daumonguiller Tumangan อดีตผู้ว่าการภาค 3380 ที่ให้เกียรติร่วมประชุมอย่างเต็มเวลาและปราศรัยสร้างแรงบันดาลใจแด่ผู้ร่วมประชุม

Selected photos from the District Conference of D3350 led by District Governor Emeritus Clinical Prof. Dr. Wiroon Boonnuch on Mar 19-20, 2022, held in hybrid, in-person at Grand Palazzo Hotel Pattaya, and via Zoom.

Thanks to the Representative of Rotary International President, Past 3380 District Governor Daumonguiller Tumangan, for his full-time attendance & his inspiring speeches.

#D3350 #Rotary3350 #ภาค3350 #DistrictConference #ServeToChangeLives #โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

เอกสารเเนบ ::