ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุม Rotary Presidential Conference 2021 in Manila (RPC21) : 26-28 Nov 2021 วันที่ 2021-11-27

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

**27 Nov - Day 2 Highlights วันนี้มีไฮไลท์ ดังนี้

● 12.00 noon Bkk Time (1 pm local time) -> Plenary (ประชุมรวม) : Environment For Good》Keynote

● 13.15 Bkk Time - > Breakout Sessions
1 - Fireside Chat : The Role of Rotarians in Protecting The Environment 
2 - Masterclass : A Healthier Earth Begins Now In My Backyard (“NIMBY”)
3 - Fieldtrip : Reforesting for the Future
4 - Townhall (1 heart): Rotarians Promoting Environmentalism for Good: Success Stories from Zone 10 -> Meet our 2 Club Presidents from Thailand
P Kamonnawin I. RC of Songkla D3330)
 P Somkuan P. (RC of Silom D 3350)
5 - Taiwan Panel Discussion

● 14.00 Bkk Time -> Plenary : Environment for Good – Synthesis》Putting the Pieces Together

● 14.25 Bkk Time ->  Plenary : Sustainability for Good》Keynote

● 15.00 Bkk Time - > 5 Breakout Sessions 

● 15.45 Bkk Time  -> Plenary : Sustainability for Good - Synthesis》Putting the Pieces Together 

● 15.45 Bkk Time : Performances by world-class Filipino talents

Re-visit the yesterday sessions which are viewable on demand. (ชมเทปย้อนหลังได้)

Also, visit House of Friendship - Mangrove Thailand Booth (on the 2nd Floor) แวะบูธ ป่าชายเลนของไทยที่ชั้น 2)

And ต่อด้วย Fellowship Lounge

https://www.rpc21.ph/


เข้าประชุม​ Presidential​conference​  มนิลา​ แล้วอย่าลืมถ่ายรูปกับประธานโรตารีสากลด้วยนะครับ​ ในหัวข้อห้อง​ Photo

เอกสารเเนบ ::