ข่าวประชาสัมพันธ์


กติกาการประกวดโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ POA ชิงรางวัลภาค 3350 และเป็นตัวแทนภาคแข่งขันระดับโซน 10A, 10B วันที่ 2021-11-22

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::


https://drive.google.com/file/d/1K0noIwAAqdv10dhfLi6zowh5PVvpzfD0/view?usp=sharing


For English language.

Law of the 2020-21 POA Poster and Video Competition for both District 3350 and Zone 10B, 10C
https://drive.google.com/file/d/1XYYaBZIBosRR3oWP5pdxwhnvdrZB3w8U/view?usp=sharing