ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 กันยายน 2564 ผวภ.ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุณ บุญนุช เยี่ยม 4 สโมสร ใน จ.สระบุรี และได้บรรยายพิเศษในการประชุม 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารีหนองแค สโมสรโรตารีสระบุรีมิตรภาพ สโมสรโรตารีสระบุรี สโมสรโรตารีพระพุทธบาทสระบุรี วันที่ 2021-09-24

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::