ข่าวประชาสัมพันธ์


#VirtualGroupSingingOnline #2021-22RotaryThemeSong #RotaryServeToChangeLives วันที่ 2021-04-26

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

The collaboration of 4 Districts initiated by DG Dr. Wiroon Boonnuch of D3350 and supported by 3 other DGs : DG.Paikit Hoonpongsimanont D3330, DG.Asst.Prof.Dr.Jareesri Kulsiripunyo D3340, 
and DG. Jirayut Hiranyawat D3360, 
makes this possible in the form of 
“Virtual Group Singing Online” 
to welcome Rotary Year 2021-22 
starting July 1, 2021.

This is the first time in the history of Rotary Theme Song in Thailand to have New Normal Rotary Song Production due to Covid 19 pandemic.

The 3-month production directed by DG.Dr.Wiroon was also contributed by President-Elects and  Rotarians of the 4 districts.                                         
                                                                                                            Directed By :  DG.Dr.Wiroon Boonnuch (Nong Khaem)                                                                            2021-22 District Governor, D3350, Rotary International
                                                                                                                                                                                                         
Producer & Lyrics Composer : 
PP.Thanongsak Wiboonma (Sathorn)
Rotary Song Committee Chair 
D 3350
                                                       
Music & Arranger : Burachat Suaysomriam, 
Royal Golden Ganesha Award
Music Association Of Thailand 
Under Patronage Of His Majesty
                                                                                                                                                                         
Please see list of Virtual Group Singing Performers at the End Credit of the video.

https://youtu.be/Wk8rqkoS5QE
==========================================

#เพลงหมู่ประสานเสียงเสมือนจริงออนไลน์
#VirtualGroupSingingOnline
#โดยโรตารี4ภาคในประเทศไทย
#โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

ต้อนรับ ปีโรตารีใหม่ 2021-22(2564-65) 
ซึ่งจะเริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 นี้
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพลงโรตารีในประเทศไทยที่มีการจัดทำเพลงแบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 
อำนวยการโดย ผวภ.นพ.วิรุณ บุญนุช ภาค 3350 ซึ่งได้เชิญผู้ว่าการภาคอีก 3 ภาค ได้แก่ ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ภาค 3330 ผวภ.ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ภาค 3340 ผวภ.จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์ ภาค 3360 และ นายกรับเลือก และโรแทเรียน 4 ภาค ร่วมกันขับร้องเพลงนี้ โดยใช้เวลาในการดำเนินงาน ร่วม 3 เดือนที่ผ่านมา

ประพันธ์เนื้อร้องและอำนวยการผลิต 
โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา 
ประธานคณะกรรมการเพลงโรตารีภาค 3350

ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
โดย คุณบุรฉัตร สวยสมเรียม 
รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน 
ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯ

โปรดอ่านรายชื่อผู้ร่วมขับร้องเพลง ใน End Credit ท้ายวิดีโอ

https://youtu.be/IhYtD7ZqyjU

เอกสารเเนบ ::