ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีพระพุทธบาทอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-25

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย นยก.นงนุช สอนราช ห้องประชุมโรตารี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ขอขอบคุณ
ผชภ.ชนิสรา ผลเจริญ
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::