ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ร่วมประชุมผู้ว่า พบ นายก ผชภ กรรมการภาค และโรแทเรียน ที่สนใจ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ต จังหวัดลพบุรี วันที่ 2019-11-23

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 

ขอขอบคุณ
อน.จันทนี ไทยเจริญ ประธานฯ และคณะกรรมการจัดงาน ทุกท่าน
คณะวิทยากร ทุกท่าน
อน.พรทิพย์ อยู่ประเสริฐ ประธานฯ และคณะปฏิคม ทุกท่าน
อน.ภณุดล บุตรสิงห์
อน.ศุภณัฎฐ์ จรัสจิรภัทร์
อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::