ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และ อน.จงกลดี พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีสวนหลวงอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-11-18

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ภาค 3350 โรตารีสากล 
โดย นย.ชัยวัฒน์ คีรีรัตน์ ณ.ห้องประชุม ร้านอาหารจรินทร์ทิพย์กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน 

เอกสารเเนบ ::