ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยม สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ อย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-10-17

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย นย.กุลชญา วรพิรางกูร ณ.ห้องประชุม โรงแรม เดอะ ตะวันนา กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ผชภ.คาเรน เกา และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::