ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยมสโมสรโรตารีราชเทวีอย่างเป็นทางการ วันที่ 2019-09-26

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โดย นย.วรจักร ณ เชียงตุง ณ.ห้องประชุม สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ AG Mitsutaka Iida และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ เลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::