ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี เยี่ยม สโมสรโรตารีบางแค ธนบุรี 50อย่างเป็นทางการ (View:185) วันที่ 2019-09-02
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

ภาค 3350 โรตารีสากล
โดย นย.สุชะฎา จิตรหลัง ณ.ห้องประชุม ค๊อฟฟี่ ปริ้นส์@ เกษม60 กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
ผชภ.สมบัติ คงศักดิ์ศรีสกุล
และ อน.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริเลขานุการภาค สนับสนุนและประสานงาน

เอกสารเเนบ ::