ข่าวประชาสัมพันธ์


Public (View:60) วันที่ 2019-07-22
ภาพข่าวสาร/กิจกรรม::

เอกสารเเนบ ::

09.15-09.20 แนะนำคณะกรรมการภาพลักษณ์_อน.ศิริชัย.pdf

09.20-10.00 นโยบายและแผนงานของฝ่ายภาพลักษณ์ ปี 2562-63_อผภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์.pdf

10.00-10.30 Branding Rotary การสร้างภาพลักษณ์โรตารี_อน.ศิริชัย.pdf

10.45-11.30 การใช้โลโก้โรตารีที่ถูกต้อง_อน. สุรพล.pdf