ข่าวประชาสัมพันธ์


เพื่อให้เยาวชน ได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบปลายภาค 1 ที่โรงเรียนอย่างเต็มที่ จึงเลื่อนการสอบข้อเขียน เป็นวันที่ 28 กันยายน 2562 และขยายเวลาวันรับเอกสารใบสมัคร เป็น 20 กันยายน 2562 วันที่ 2019-09-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::