ข่าวประชาสัมพันธ์


การสัมมนาโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารี ภาค3350 วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 9.00 - 12.00 น. ทาง Zoom Meeting วันที่ 2021-10-15

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::ขอเรียนเชิญ เยาวชน ครอบครัวที่ส่งเยาวชน
ครอบครัวอุปถัมภ์ สโมสรที่สนใจ และสโมสรอุปถัมภ์
เข้าร่วม workshop ถาม - ตอบ
การจัดทำใบสมัครให้ถูกต้อง
การเตรียมตัวในการสอบคัดเลือก
การอบรมต่างๆและการเตรียมตัวเดินทาง
การดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศของ
ครอบครัวอุปถัมภ์
การประสานจัดหาสโมสรให้กับเยาวชนที่ยังไม่มีสโมสรอุปถัมภ์

เอกสารเเนบ ::