ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารีภาค 3350 วันที่ 2019-08-08

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารีภาค 3350 รับสมัครสอบเยาวชนที่มีเกิด ระหว่างวันที่ เกิดระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เพื่อสอบคัดเลือก เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยน ระยะยาว 1 ปี RYE รุ่น 40 (2019-2020)

ส่งเอกสารใบสมัคร ครบทุกหน้าที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 กันยายน 2562

กดเข้าลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลด รายละเอียดคำแนะนำ ,เอกสารใบสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ https://bit.ly/2Zp7HmI