คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
District Rotary Foundation Committee

อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (พระโขนง)
PDG. NAKARIN RATANAKITSUNTHORN (Prakanong)
ประธาน ( Chair )


เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด วันที่
1 คำแนะนำสำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก 2021-11-03
2 Club Qualification MOU Form (Thai) 2021-07-12