คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
District Rotary Foundation Committee

อผภ. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (พระโขนง)
PDG. NAKARIN RATANAKITSUNTHORN (Prakanong)
ประธาน ( Chair )


คณะกรรมการ 2018-2019