ข่าวประชาสัมพันธ์


อินเตอร์แรคท์ และ สโมสรโรตารีจากภาค 2660 ประเทศญี่ปุ่น ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับ อินเตอร์แรคท์ และสโมสรโรตารีจาก ภาค 3350 ตั้งแต่ วันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 วันที่ 2019-08-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เอกสารเเนบ ::