ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาปนานายก และคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก วันที่ 2021-11-01

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

อน.ณัฐธีร์ อังค์สุวรรณเมธ จาก สร.ปทุมวัน ในนามประธานโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 พร้อมด้วย นย.วิริยา ภู่ทองและสมาชิก สร.กรุงเทพตะวันออก และท่าน ผอ.สมศักดิ์ แสวงการ พร้อมด้วยคณะครู และน้องๆอินเทอร์แรคเทอร์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ร่วมรณรงค์ขจัดโปลิโอให้สิ้นโลก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรตารี ภาค 3350 

เอกสารเเนบ ::