ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมจัดงาน "การประชุมใหญ่โรทาแรคท์ร่วมภาค ปี 2562 และ งานฉลอง 50 ปี โรทาแรคท์ประเทศไทย" อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 มกราคม 2562 วันที่ 2019-08-09

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

Physical Official Organizing Meeting of "2019 Rotaract Multi-District Conference (RMDC) & 50th Anniversary Celebration of Rotaract Thailand" #2 at Chulalongkorn University
On 19 January 2019
#RotaractThailand

เอกสารเเนบ ::