คณะกรรมการภาพลักษณ์เเละการสื่อสารสาธารณะ
District Public Image and Communication Committee

ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว (พระนคร )
AG. Preecha Klinkaeo (Phra Nakhon, Bangkok)
ประธาน ( Chair )


ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดทำ โลโก้โรตารี Rotary Logo อย่างถูกต้องที่ Brand Center บน RI Website ก่อนนำไปเผยแพร่ใช้งาน วันที่

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเกี่ยวกับโลโก้โรตารี ไม่เพียงแค่ในภาค 3350 เท่านั้น แต่เป็นกันไป โรตารีจัดทำ Template ไว้ให้ท่านเข้าไปสร้างโลโก้สโมสรของ

ทั้งโลก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ โรแทเรียนยังมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างแบรนด์โรตารีที่แตกต่างกัน ท่นเองได้อย่างง่ายดายที่ Brand Center บน RI Website โปรดเข้าไปลอง

ความรู้และความเข้าใจในด้านการตลาด หรือ Marketing ที่ไม่เท่าเทียมกัน และแนวคิด ศึกษาวิธีการทำด้วยตัวของท่านเอง และหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ

อนุรักษ์นิยมก็ขัดแย้งกับแนวคิดแบบก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ท่นสามารถสอบถามไปที่กรรมการ ในคณะกรรมการภาพลักษณ์และ

ในอดีต หรือไม่สนใจประวัติศาสตร์ของสโมสร รวมทั้งการตีความจากเอกสาร ไม่ว่าจากภาษา การสื่อสารสาธารณะของภาค 3350 พวกเราทุกคนมียินดีที่จะให้ความ

อังกฤษ หรือจากในภาษาไทยของเราเอง และยังมีเรื่องความรู้ทางเท็คนิคในด้านกราฟฟิคอาร์ต ช่วยเหลือท่าน ให้ประสบความสำเร็จในการบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมดี ๆ

เรื่องมาตรฐานของสี แสง ฟ้อนท์ หรือแบบตัวอักษร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการถกเถียง ของสโมสรท่านในการ เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ

ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย และจะทำให้ผิดใจกันโดยใช่เหตุ

ในฐานะที่ทำหน้าที่ประธานภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะ ภาค 3350 ปี 2563-65

จึงขออนุญาตอธิบายให้เพื่อนๆ โรแทเรียนในภาค 3350 ทราบเกี่ยวกับโลโก้โรตารีของเรา

แบบง่ายๆ ชัดเจน เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. โลโก้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบรนด์โรตารี ซึ่งยังประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย โลโก้จะ

เป็นตัวแทนของโรตารีที่ จะบอกคนที่มองเห็นโลโก้ของเราว่า โรตารีเราเป็นองค์กรของคนที่ลงมือ

ทำจริง เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

2. ระบบมาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ของโรตารี โรตารีสากลได้นำเสนอให้โรตารีทั้งโลกในปี

ค.ศ. 2013 ระบบนี้เกิดขึ้น จากแนวคิดอันชาญฉลาด ที่ต้องการให้คนทั้งโลกจดจำแบรนด์โรตารี

ที่มีตัวตนแตกต่างกัน ในชื่อต่างกันมากมายทั้งโลก ว่าเป็นองค์กรโรตารีเดียวกัน หรือแม้แต่

อินเทอแรคท์หรือโรทาแรคท์ ก็ยังใช้โลโก้ที่ละม้ายคล้ายคลึงกับของโรตารี

3.โรตารีใช้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไปกับสมสรโรตารีที่ยังใช้โลโก้เดิม ก่อนปี 2013 ห้ามไปตำหนิ Masterbrand Signature

หรือต่อว่าเป็นอันขาด เพราะว่าแต่ละสมสรย่อมจะมีประวัติศาสตร์เป็นของตน แต่ในเอกสาร Beuany Rogyal Bue and Roury Gald (full colr)

และเว็บไซต์หรือสื่อสังคมต่างๆ ของรตารีสากล และ/หรือ ของภาค จะมีแต่ระบบมาสเตอร์แบรนด์

ซิกเนเจอร์ของโรตารี Rotary MBS Logo เท่านั้น ยกเว้นเข็มโรตารี หรือ Rotary Pin ซึ่งเป็น Rotary

สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของสมาชิกนั้น สามารถใช้รูปแบบและสีเดิมได้ เรายังยอมรับอยู่

4. งานสำคัญของพวกเราในฐานะ Rotary Brand Ambassador คือการบอกเล่าเรื่องราวทั้งภาพ

และเสียงของกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก โรตารีได้มอบคำแนะนำที่จะช่วยให้เรา

สามารถสื่อทั้งภาพและเสียงได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ หากเราพูดและเขียนให้ออกมาเป็นแบบเดียวกัน

เป็นเสียงเดียวกัน การสื่อสารของพวกเราจะถูกได้ยินได้เห็นหรือได้อ่าน ในแบบที่เหมือนกัน

จะทำให้ชาวโลกได้เข้าใจว่า โรตารีทุกภาคทุกสโมสรและเราทุกคน คือ คนทำจริง People Of

Action คำแนะนำฉบับนี้คือ VOICE AND VISIUAL IDENTITY GUIDELIES ในรหัส 547A-EN (1219)

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย โดยศูนย์โรตารีฯ ในชื่อ คำแนะนำเอกลักษณ์ ของเสียงและภาพ 547A-

TH-1 120(1219) จึงขอเชิญชวนเพื่อนโรแทเรียน โปรดอ่านทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ก่อนที่ท่าน Signature System - Clubs

จะเริ่มทำการบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมของพวกเราโรตารีออกสู่สาธารณะโปรดอย่าลืมว่า Club logo - BELOW

การพูดเป็นเสียงเดียวกันย่อมดังและฟังชัดกว่าพูดกันไปคนละทาง

ในคำแนะนำมีรายละเอียดที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากมายแก่ท่าน แต่ขอหยิบยกบางส่วน Club [of/at] [Location]

ที่เกี่ยวกับโลโก้โรตารี มาเล่าสู่กันฟังดังนี้

ก. เรามี MBS ทั้งแบบปกติและ MBS แบบ Simplified บนพื้นที่เล็กกว่า 1.25 ช.ม.

กับวงล้อ Mark of Excellence

Club [of/at] [Location]

ข. MBS คือโลโก้ทางการของเรา ประกอบกันด้วย วงล้อ กับ Rotary (เครื่องหมาย)

วางอยู่ทางซ้าย เพื่อให้เป็นที่จดจำ

ค. จะเปลี่ยนแปลง MBS Logo นี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด วงล้อ กับ Rotary ต้องปรากฎอยู่ด้วยกันตลอด Club logo - ABOVE

ห้ามเปลี่ยนหรือใช้ ฟ้อนท์อื่นมาแทน เพราะ Rotary เป็นเครื่องหมายไม่ใช่ตัวอักษร

ปรับเปลี่ยนได้แค่เพียงเรื่องสีที่แสดงไว้ในหน้านี้

[Location] Club [of/at]

Clear space เพื่อให้โลโก้โรตรีของเราดูโดดเด่น ต้องไม่มีอะไรอยู่ในพื้นที่โดยรอบโลโก้

ใช้ความสูงของตัว R เป็นขอบเขตกำหนด

(Location] Club [of/at] จ. โรตารีได้สร้างระ บบ MBS ให้สโมสรแสดงตัวตนได้ในทุกสื่อ โลโก้ของสโมสรจะประกอบด้วย

ชื่อสโมสรในสารตราตั้ง ไม่ต้องมีคำว่า Rotary ซ้ำอีก เพราะมีอยู่ในโลโก้แล้ว วางชื่อให้เสมอขวา

ตรงกับอักษร y โลโก้ของสโมสรสามารถวางชื่อสโมสรได้ใน 3 รูปแบบ คือ BELOW, ABOVE

and BELOW และแบบ A BOVE โปรดดูตัวอย่างทั้งสามรูปแบบ

 

เอกสารเเนบ ::