คณะกรรมการภาพลักษณ์เเละการสื่อสารสาธารณะ
District Public Image and Communication Committee

ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว (พระนคร )
AG. Preecha Klinkaeo (Phra Nakhon, Bangkok)
ประธาน ( Chair )


ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริการการสื่อสารสาธารณะ ในคณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะ ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2563-2564 วันที่

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริการการสื่อสารสาธารณะ ในคณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะ ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2563-2564 โดย อน.ลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานอนุกรรมการบริการการสื่อสารสาธารณะ ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2563-2564 (นำเสนอในงาน DC)

 

 

https://youtu.be/s-zg62owSVc

 

เอกสารเเนบ ::