คณะกรรมการภาพลักษณ์เเละการสื่อสารสาธารณะ
District Public Image and Communication Committee

ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว (พระนคร )
AG. Preecha Klinkaeo (Phra Nakhon, Bangkok)
ประธาน ( Chair )


ข่าวประชาสัมพันธ์


E-News (ฉบับPDF) ฉบับที่ 26 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2561 วันที่ 2018-12-24

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

E-News (ฉบับPDF) ฉบับที่ 26 รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2561
https://drive.google.com/file/d/18EbQXRjPpgLQMTRJYtnkNkEsBPVnrVqJ/view?usp=sharing

เอกสารเเนบ ::